Het werken op hoogte behoort tot de gevaarlijkste werkzaamheden die er zijn. Niet in de laatste plaats omdat ongevallen bij werken op hoogte in de regel fataal zijn. Wanneer het werken op hoogte tot de standaard werkzaamheden behoort, dan moeten de risico’s en beheersmaatregelen zijn opgenomen in de risico inventarisatie en evaluatie. Komt het werken op hoogte incidenteel voor, dan moet vooraf een Taak Risico Analyse opgesteld  worden. Kortom: bij het werken op hoogte moeten de risico’s en maatregelen altijd bekend zijn en vast liggen.

Valkrachten

Iedereen zal begrijpen dat als we van een grote hoogte vallen, de kans op ernstig letsel groot is. Maar zelfs een val van geringe hoogte kan ernstig letsel veroorzaken. Dit wordt mede bepaald door de valkrachten.

Wanneer we een gewone veiligheidslijn (zonder valdemper) gebruiken, krijgt je lichaam bij een valhoogte van 2m een kracht te verwerken van 2340kg (bij valfactor 2). Gebruiken we een  veiligheidslijn met valdemper, dan is de maximale kracht die het lichaam krijgt te verwerken bij een valhoogte van 2m maximaal 600 kg. Wanneer we dus een veiligheidslijn met valdemper gebruiken hebben we een grotere kans om het letsel te beperken dan wanneer we geen valdemper zouden gebruiken.

Valhoogte

Zoals aangegeven moeten we boven 2,5m maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen. Dit kan op 2,5m hoogte echter niet met valbeveiliging voorzien van een valdemper.

In de figuur staat een rekensom hoeveel vrije valruimte je nodig hebt bij het gebruik van een veiligheidslijn met valdemper. Dit betekent dat wanneer je persoonlijke valbeveiliging moet gebruiken dit bij hoogtes van 2,5 – 6,5m altijd valbeveiliging moet zijn die voorkomt dat je valt (positionering).

Ankerpunt

Kies wanneer mogelijk altijd een ankerpunt boven het eigen hoofd. Wanneer je jezelf op voethoogte verankert (zoals in de figuur ) val je immers ongeveer een lichaamslengte extra voordat je  geremd wordt.