Alle persoonlijke valbeveiliging moet jaarlijks gekeurd worden, en dit kan gebeuren bij elke dealer van Climax.

Een valstopapparaat daarentegen moet gekeurd worden door een deskundige. Deze deskundige moet door de producent zijn aangewezen om namens hem de keuringen uit te mogen voeren. We noemen dit ook wel “fabrieksautorisatie”. Het spreekt voor zich dat de werkgever verantwoordelijk is voor een tijdige uitvoering van de keuringen. Alle vestigingen van BJC Tools zijn geautoriseerd door Climax, en mogen dus het valstopapparaat keuren. Let dus op dat dit niet bij elke dealer kan gebeuren!

Visuele inspectie

Van medewerkers mag echter verwacht worden dat ze op een verantwoorde manier met de valbeveiliging om zullen gaan. Naast de jaarlijkse keuringen zijn de dagelijkse controle door de  gebruiker (jij) evenzo heel belangrijk. Jij moet de valbeveiliging immers dragen en je wilt er zeker van zijn dat in geval dat, de valbeveiliging zijn werk goed doet.

Doe daarom altijd zelf een visuele inspectie van de valbeveiliging voor elk gebruik!

Wanneer er in de tussenliggende periode (periode tussen de keuringen in) gebreken aan de valbeveiliging geconstateerd worden moet je dit direct melden bij je werkgever opdat de betreffende middelen opnieuw gekeurd of vervangen kunnen worden.

Alle valbeveiligingsmiddelen worden tijdens de jaarlijkse keuring voorzien van een sticker. Op deze sticker staat aangegeven voor welke datum de middelen opnieuw gekeurd moeten worden. Voor de registratie van uitgifte, zijn de valbeveiligingsmiddelen bovendien voorzien van een uniek identificatienummer. Hiermee kan de werkgever altijd achterhalen wie welke middelen in bezit heeft en kan hij bewaken dat alle middelen tijdig gekeurd worden.